renungan mataku...

2011



Monday, February 1, 2010

7 PERKARA DOSA BESAR




Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

”Jauhilah diri kamu daripada tujuh dosa yang boleh membinasakan.

Baginda ditanya:

”Apakah dosa itu wahai Rasulullah?”

Baginda berkata:

" Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan jalan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan pertempuran perang dan menuduh perempuan yang suci melakukan zina.”


Riwayat Muslim


JAKIM




i. Syirik kepada Allah- iaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain seperti mempercayai perkara-perkara khurafat, memuja hantu syaitan dan sebagainya.

ii. Sihir- melalui jin atau syaitan untuk menganiayai orang lain

iii. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan jalan yang benar seperti untuk mempertahankan diri atau menegakkan hukum Allah (menjalankan hukuman keadilan)

iv. Memakan harta anak yatim

v. Memakan riba

vi. Lari dari medan pertempuran

vii. Menuduh perempuan yang suci melakukan zina.


Renung-renungkan....




No comments:

Post a Comment

nothing can fly without airfoil...

but i try my best to do it




luahan.....dengarla muzik berbicara










Music





NASA's Shuttle/Rocket Missions Countdown